Kullanım Koşulları

Hakan Kozinoğlu Web Sitesi Kullanım Koşulları


Hakan Kozinoğlu web sitesine hoş geldiniz. Bu belgede geçen "Hakan Kozinoğlu", "biz" ve "bizim" terimleri Hakan Kozinoğlu, iştirakleri, müdürleri, klinik çalışanları, diğer çalışanları, bağımsız alt yüklenicileri ve temsilcilerine atfen kullanılmaktadır. Bu siteyi kullanarak kabul etmiş olduğunuz site kullanım gerekleri ve koşulları ("Kullanım Koşulları") şöyledir: Lütfen Kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz ve Siteyi kullanmadan önce hepsini tam olarak anladığınızdan emin olunuz.


Bu sitenin özellikleri, kullanılabilirliği, sitenin yönetimi, okumakta olduğunuz Kullanım Koşulları ve/veya sitede yayınlanan herhangi bir politika veya bildirim de dahil olmak üzere tüm içeriğini değiştirme hakkını saklı tutarız. Sitedeki değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdur, değişiklikler yayımlandıktan sonra siteyi kullanmaya devam etmeniz yapılan değişiklikleri kabul ettiğinizi ve onayladığınızı gösterir.


İŞBU KOŞULLAR Hakan Kozinoğlu'nu VE BAŞKA ŞAHISLARI SORUMLULUKTAN MUAF KILAR VEYA SORUMLULUKLARINI KISITLAR VE OKUMANIZ GEREKEN BAŞKA ÖNEMLİ MADDELER İÇERİR. 


SİTEYİ HER KULLANDIĞINIZDA İŞBU ANLAŞMA, O ZAMANKİ HALİYLE GEÇERLİ OLACAKTIR. BU SEBEPLE SİTEYİ KULLANIRKEN İŞBU ANLAŞMANIN ÜST KISMINDA YER ALAN TARİHİ KONTROL ETMELİ VE EN SON VERSİYONUYLA YENİSİ ARASINDAKİ FARKLARI GÖZDEN GEÇİRMELİSİNİZ.


Kullanım Koşullarını Kabul Etme Yetkinliği

izin ve temsil etmekte olduğunuz şahısların, hiç bir kısıtlama söz konusu olmadan bu Kullanım Koşullarına tabi olduğunu kabul ederek, Kullanım koşullarını kendiniz ve temsil ettiğiniz şahıslar adına kabul etmeye kanunen yetkili olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. Kullanım Koşullarında kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşullarını onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, Siteyi kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, mevcut yasalar çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü gerek, koşul, zorunluluk, teyit, vekalet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.


Bilginin Doğru, Eksiksiz ve Güncel Olması

Sitedeki bilgi ve özellikler bağlayıcı değildir. Hakan Kozinoğlu, sitedeki tüm bilgilerin doğru olması için çaba gösterse de, eksiksiz olma ve doğruluk garanti edilememekle birlikte Hakan Kozinoğlu, Sitedeki herhangi bir bilginin doğruluğu, eksik olup olmaması, güncelliği veya özgünlüğüyle ilgili hiç bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. 


Sitedeki tüm bilgilerle ilgili olarak Hakan Kozinoğlu, hiç bir yükümlülük altına girmeden, önceden bildirmeden hizmetleri durdurma, içerik kaldırma veya değiştirme, herhangi bir zamanda sunulan pozisyonları kapatma hakkını saklı tutar. Daha doğru, tam ve güncel bilgi sunan diğer kaynaklara başvurulmadan yalnızca Sitedeki bilgiyle hareket edilmemelidir. Site, önemli kararlar verirken tek kaynak olarak kullanılmamalıdır.


Sitenin Kullanımı

Sitedeki metin, tasarım, grafik, logo, ikon, resim, ses klipleri, indirilebilecek materyal, arayüz, kod, yazılım, Hakan Kozinoğlu'a ait tüm fikri mülkiyet, bunların seçimi ve düzenlenmesi tamamen Hakan Kozinoğlu'a, iştiraklerine, lisans verenlerine ve/veya içerik sağlayıcılarına ait olup, telif hakkı, ticari marka ve ilgili diğer kanunlarca korunmaktadır. Aksi Hakan Kozinoğlu tarafından belirtilmediği sürece, Sitedeki bilgi ve/veya materyallerin kopyalanması, indirilmesi ve/veya çıktısının alınması yalnızca kullanıcının kişisel, ticari olmayan kullanımı için mümkün olup, Kullanıcının Siteden eriştiği, kopyaladığı, indirdiği veya bastığı bilgi ve/veya materyal üzerindeki telif hakkı, ticari marka veya başka mülkiyet hakkı ibaresini silmemesi koşuluna bağlıdır. Bilgi ve/veya materyalin; değiştirme, dağıtma, iletme, performans, yayınlama, basım, lisanslama, tersine mühendislik; siteden edinilen herhangi bir materyalin, bilginin, yazılımın, ürün veya hizmetin türevinin üretilmesi veya satışı gibi, ancak bunlarla kısıtlı olmayan başka herhangi bir sebeple kullanımı kesinlikle yasaktır. Tüm ilgili fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Sitede bulunan tüm bilgi ve materyallerin mülkiyet hakları Hakan Kozinoğlu'a aittir. Hakan Kozinoğlu, Sitedeki bilgi ve/veya materyallerin Hakan Kozinoğlu'la ilişkisi olmayan üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyeceğini garanti veya beyan etmez.


Sitede sunulan bilgilerin uygunsuz kullanımı, Sitenin çalışmasını önleme veya bozma veya siteden gizlice bilgi alma teşebbüsleri de dahil olmak üzere herhangi bir donanım veya yazılımın uygunsuz kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar Sitenin işleyişini kesintiye uğratmamalı ya da kesintiye uğratma teşebbüsünde bulunmamalıdır. Hakan Kozinoğlu herhangi bir bildirim yapmadan, takdir ettiği şekilde Siteye erişimi veya Sitenin kullanımını durdurma hakkını saklı tutar. Siteye erişimin veya Sitenin kullanımının engellenmesi, yasalar ve adalet önünde Hakan Kozinoğlu'un sahip olduğu hakları veya tazminatı etkilemeyecektir.


Kullanıcı, Site aracılığıyla sunulan bilgi ve/veya materyalle ilgili kanuna uygunluk, güvenilirlik, yerindelik, orijinallik ve söz konusu bilginin/materyalin telif hakkı konularında sorumluluk sahibi olduğunu kabul eder. (i) Yanlış, hileli, hakaret niteliğinde, karalayıcı, müstehcen, tehditkar, gizlilik veya reklam haklarını ihlal eden, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, küfür içeren, veya başka uygunsuz durumlar içeren (ii) ceza gerektiren bir suç teşkil eden veya buna teşvik eden, herhangi bir tarafın haklarını ihlal eden, yükümlülük meydana getiren veya herhangi bir yasanın ihlaline sebep veren içerikler; (iii) yazılım virüsleri, siyasi propaganda, zincirleme mektup, toplu e-posta veya benzeri "gereksiz" metinler yüklenmemeli, gönderilmemeli veya sitede yayınlanmamalıdır. Kullanıcılar yanlış e-posta adresi veya yanlış kişisel bilgi vermemeli, bakşa bir kişi veya tüzel kişinin bilgileriyle kendisini yanlış tanıtmamalı; kimlik, eğitim, geçmiş ve işle ilgili nitelikler konusunda yanlış yönlendirici bilgi vermemelidir. Kullanıcılar Siteye ticari içerik yüklememelidir.


Ancak yetkili bir kullanıcı iseniz ve işe yerleştirme ve istihdamla ilgili, bilginin sunulma amacına uygun şekilde kullanacaksanız sitedeki kişisel bilgileri kullanabilirsiniz. Bir arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı, şahsın iletişim bilgilerini vererek bize yönlendirdiğinizde, arkadaşınızın bunu yapmanıza izin verdiğini beyan etmiş olursunuz. Eğer iletişim bilgilerini vermenize razı değillerse lütfen arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı Siteye yönlendirmeyiniz. Bu Siteden edinilen herhangi bir kişisel bilginin kullanımı bu amaçlara, sitede yayınlanan Gizlilik Bildirimiyle ve Hakan Kozinoğlu tarafından bu sitede güvenlikle ilgili verilen taahhütlerle uyumlu olmalıdır. Kullanıcılar Siteye sunulan veya Siteden elde edilen kişisel bilgilerin toplandığını, Hakan Kozinoğlu ile paylaşıldığını ve bunun dışında yalnızca gizlilik ve veri koruma gerekleri ve kısıtlamaları da dahil olmak üzere geçerli yasalar kapsamında işlendiğini garanti ve beyan eder. Kullanıcılar, Hakan Kozinoğlu adına eriştikleri, yönettikleri ve sakladıkları tüm bilgilerin mevcut tüm yasalarla uyumlu, makul ve uygun güvenlik önlemleriyle korunduğunu; kayıp, kötüye kullanma, yetkisiz erişim, edinme, değiştirme veya yok etmeye karşı en azından idari, fiziksel ve teknik yöntemlerle korunduğunu garanti ve beyan eder.


 

Bağlantılar(Linkler)

Sitede ek bilgi için kullanılabilecek olan başka web sitelerinin bağlantıları yer almaktadır. Hakan Kozinoğlu, diğer web sitelerinin içerdiği bilginin tamamını incelemek zorunda değildir ve başka web sitelerin sunduğu içerik, bilgi, malzeme, ürün ve servisler konusunda sorumluluk kabul etmez. Diğer web sitelere bağlantıların bulunması, bağlantısı verilen web sitelerinin içeriklerinin onaylandığı anlamına gelmez, ayrıca bağlantısı verilen sitelerin kullanımı farklı kullanım koşullarına tabidir. Hakan Kozinoğlu, Sitede referans verilen web sitelerinin kullanımından doğan kayıp, hasar ve başka yükümlülüklerden sorumlu değildir.


Fikri Mülkiyet

Hakan Kozinoğlu'nun Sitesinde bulunan ticari markaları, logoları ve hizmet markaları da dahil olmak üzere fikri mülkiyetleri Hakan Kozinoğlu'un, iştiraklerinin, içerik sağlayıcılarının ve diğer üçüncü tarafların tescilli ve tescilli olmayan markalarıdır. Tüm bu ticari markalar, logolar ve hizmet markaları, sahiplerinin mülkiyetindedir. Sitede yer alan hiçbir şey ima yoluyla, itiraz hakkını ortadan kaldıracak şekilde ya da başka bir şekilde herhangi bir ticari markayı, logoyu, veya hizmet markasını aksi belirtilmedikçe sahibinin yazılı izni olmadan kullanma hakkını doğurmaz. Hakan Kozinoğlu Sitede açıkça belirtilen ve Siteye açıkça verilmiş olan tüm hakları ve Site içeriğine dair haklarını saklı tutar.


SORUMLULUK REDDİ

BU SİTENİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN SORUMLULUĞU KULLANICININ KENDİSİNE AİTTİR SİTE "OLDUĞU GİBİ" VE " MEVCUT ŞEKLİYLE" SUNULMAKTADIR. HERHANGİ BİR ZAMANDA SİTE'YE, SİTENİN HERHANGİ BİR ÖZELLİĞİNE VEYA ÖZELLİĞİN HERHANGİ BİR KISMINA ERİŞİMİ KISITLAMA VEYA DURDURMA HAKKINI SAKLI TUTARIZ. Hakan Kozinoğlu AÇIK VEYA İMA EDİLMİŞ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER: BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN SATILABİLİRLİK VE UYGUNLUK, SİTEDEKİ MATERYALİN ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMEMESİ, BİR PERFORMANS VEYA İŞLEMDEN İMA YOLUYLA ÇIKARILABİLECEK GARANTİLER, SİTEYE KESİNTİSİZ VE HATASIZ ERİŞİM, SİTENİN GÜVENLİĞİ, SİTEDE VEYA SİTENİN BAĞLI OLDUĞU SUNUCUDA VİRÜS OLMAYACAĞI, SİTEDEKİ BİLGİNİN DOĞRU, EKSİKSİZ, GÜNCEL VE ÖZGÜN OLACAĞI GİBİ HUSUSLAR GARANTİ EDİL EZ, ANCAK GARANTİ EDİLMEYEN KONULAR BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. SİTEYE İÇERİK YÜKLENDİĞİNDE VEYA SİTEDEN İÇERİK İNDİRİLDİĞİNDE, KULLANICI BUNU KENDİ İSTEĞİYLE, RİSKLERİ KABUL EDEREK YAPMIŞTIR. BU TARZ MATERYALLERİN YÜKLENMESİ VEYA İNDİRİLMESİNDEN DOLAYI KULLANICININ BİLGİSAYAR SİSTEMİNDE OLUŞAN HASAR VE KAYIPLARDAN YALNIZCA KULLANICININ KENDİSİ SORUMLUDUR. Hakan Kozinoğlu TARAFINDAN YAZILI VEYA SÖZLÜ BİR TAVSİYE HİÇ BİR ŞEKİLDE GARANTİ SAYILMAZ. Hakan Kozinoğlu, SİTEDEKİ İÇERİĞİN TAMLIĞI, DOĞRULUĞU, NOKSANSIZLIĞI, YETERLİLİĞİ, GEREKLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ, ÖZGÜNLÜĞÜ VE BAŞKA HİÇ BİR KONUDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ.


YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMASI

Hakan Kozinoğlu, SİTEYİ ÜCRETSİZ OLARAK KULLANIMA SUNMAKTADIR, BU NEDENLE KULLANICI SİTEYİ KULLANARAK SİTENİN KULLANIMI SIRASINDA GÖNDERİLEN VE ALINAN BİLGİLERİN GÜVENLİ OLMADIĞINI VE YETKİSİ OLMAYAN TARAFLAR TARAFINDAN EDİNİLEBİLECEĞİNİ KABUL EDER. KULLANICI, SİTENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ TÜM SORUMLULUKLARI, BU RİSK VE SORUMLULUKLARIN YALNIZCA KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU; DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, ARIZİ, ÖZEL, YAPILAN HERHANGİ BİR EYLEMİN SONUCUNDA OLUŞAN, SİTEYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR NEDENDEN VEYA SİTEYİ KULLANAMAMAKTAN, SİTEDEN EDİNİLEN HERHANGİ BİR BİLGİ, ÜRÜN VEYA HİZMETTEN, POWERGROUP'UN SİTEDE BULUNAN HERHANGİ BİR MATERYALİ SİLMESİNDEN VEYA KALDIRMASINDAN; SİTENİN KULLANIMINA DAİR SÖZLEŞME, HAKSIZ MUAMELE VEYA YÜKÜMLÜLÜKLERE DAYANAN DİĞER DURUMLARDA, Hakan Kozinoğlu'UN HASAR İHTİMALLERİNDEN HABERDAR OLMASI DURUMUNDA BİLE OLUŞAN HASARLARDA Hakan Kozinoğlu, iŞTİRAKLERİ VEYA İŞ ORTAKLARININ HİÇ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR. BU SORUMLULUK REDDİ, HERHANGİ BİR PERFORMANS HATASI, HATA, İHMAL, KESİNTİ, SİLME, KUSUR, OPERASYONDA VEYA İLETİMDE GECİKME, BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ, DOSYA BOZULMASI, İLETİŞİM HATTI AKSAKLIKLARI, AĞ VEYA SİSTEM ÇÖKMESİ, KAR KAYBI, HIRSIZLIK, YIKIM, HERHANGİ BİR KAYIT YA DA VERİYE YETKİSİZ ERİŞİLEREK DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, KAYBA SEBEP OLUNMASI VE HER TÜRLÜ MADDİ VE MANEVİ HASAR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA GEÇERLİDİR. SİTE KULLANICILARI, SİTEDEKİ HERHANGİ BİR KULLANICININ KARALAYICI, HAKARET NİTELİĞİNDE, YASA DIŞI VEYA BAŞKA SEBEPLERLE UYGUNSUZ VE HOŞ OLMAYAN DAVRANIŞLARINDAN Hakan Kozinoğlu, İŞTİRAKLERİ VE TEDARİKÇİLERİNİN SORUNLU OLMADIĞINI BİLİR VE KABUL EDER. SİTE KULLANICILARININ YUKARIDA GEÇEN SORUNLAR BAŞ GÖSTERDİĞİNDE VEYA MANPOWER İLE BAŞKA BİR ANLAŞMAZLIKLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA BAŞVURABİLECEKLERİ TEK YÖNTEM SİTEYİ KULLANMAKTAN VAZGEÇMEKTİR. SİTE KULLANICILARI VE Hakan Kozinoğlu, SİTEYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR DAVA AÇMA HAKKI ORTAYA ÇIKTIĞINDA, DAVA NEDENİNİN ORTAYA ÇIKMASINDAN SONRA ALTI (6) AY İÇİNDE DAVANIN AÇILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA MUTABIKTIR, AKSİ TAKDİRDE DAVA NEDENİ HUKUKEN KALICI OLARAK GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. YARGIDAN SORUMLU MAKAMLARIN BAZILARI İMA YOLUYLA BELİRTİLEN BİR GARANTİNİN SÜRESİYLE İLGİLİ KISITLAMALARA İZİN VERMEDİĞİ VEYA YAPILAN BAŞKA BİR EYLEMİN SONUCU YA DA TESADÜFİ OLARAK MEYDANA GELEN HASARLARDA MUAFİYET VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜN KISITLANMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN DOLAYI, YUKARIDAKİ KISITLAMALARIN TAMAMI VEYA BİR KISMI GEÇERLİ OLMAYABİLİR.


Tazminat

Site kullanıcıları, Sitenin kullanımından ve Kullanma koşullarının ihlalinden kaynaklanan her türlü kayıp, yükümlülük, masraf, hasar, makul avukat ücreti ve mahkeme giderleri de dahil olmak üzere tüm masraflarla ilgili olarak Hakan Kozinoğlu, iştirakleri, ofis çalışanları, yöneticileri, çalışanları, üstlenicileri ve tedarikçilerini tazmin edeceklerini, savunacaklarını ve sorumlu tutmayacaklarını kabul eder. Sizin Siteyi destekleyen sistemlerde yaptığınız veya yapmanız gerekirken yapmadığınız bir eylemden dolayı Sitede veya Siteyi destekleyen sistemlerde teknik bir arıza oluşması durumunda ortaya çıkan kayıpların, yükümlülüklerin, masrafların, hasarların ve söz konusu arızadan dolayı ortaya çıkan makul oranda avukatlık ücreti, mahkeme giderleri de dahil olmak üzere tüm masrafların tamamı için sorumlu tutulmayı kabul edersiniz. Hakan Kozinoğlu, tazminat kapsamına giren her konuda masrafları kendisi karşılamak koşuluyla meselenin savunulması için gereğini yapacaktır. Site kullanıcıları böyle konularda Manpower ile işbirliği yapacaklarını teyit eder.Tüm Sözleşme

Bu kullanım koşulları, yayınlanan politikalar ve işletme esaslarıyla birlikte Hakan Kozinoğlu'un ve Kullanıcıların temel anlayışının esasıdır, eş zamanlı olarak Siteyle ilgili taraflar arasında gerçekleşen sözlü veya yazılı iletişim içeriklerinin hepsinden üstündür.


Bölünebilirlik

Bu kullanım koşularının herhangi bir maddesinin kanuna aykırı, geçersiz veya yürürlüğe konamaz olması durumunda diğer maddeler tamamen yürürlükte kalacaktır.


Devir ve Temlik söz konusu olamaz

Siz ve temsil ettiğiniz şahıslar bu Sözleşmeyi veya bu sözleşmenin belirlediği hak ve sorumlulukları, Hakan Kozinoğlu'un yazılı rızası olmadan devredemezsiniz, böyle bir rıza vermek veya vermemek Hakan Kozinoğlu'un kendi takdirine kalmıştır. Hakan Kozinoğlu, işbu sözleşmeyi, haklarını ve yükümlülüklerini sizin rızanız veya temsil ettiğiniz şahısların rızası olmadan devredebilir.


İletişim

Kullanım Koşulları ve site ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize iletmek için info@hakankozinoglu.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.